Yrke- og arbeidsklær

Arbeidsmann med sementblander

Yrkesklær er arbeidstøy, funksjonelle og solide plagg for bestemte oppgaver. Yrkesklær er også idéelle profilklær som ofte er merket for å vise hvor du jobber. Derfor er vi forpliktet til å gi gode arbeidsklær som en del av vår produktmiks. Vi legger mye vekt på ergonomi, komfort og mobilitet, det er i dag like viktig som robusthet. Alt skal være på rett plass og skal verne om sårbare kroppdeler samt å være synlig.På grunn av vår vekslende klima og vår sikkerhet ligger vi langt i forkant når det gjelder å utvikle suverene arbeidsklær.