Inspirasjon til profilering

Inspirasjon til profilering

Innen næringsliv og forretningsdrift er viktigheten av å ha en strategisk plattform vel kjent og akseptert.
De fleste har utviklet visjoner og forretningsplaner som viktige styringsverktøy for sitt selskap.  De mest profesjonelle har i tillegg satt en standard for hvordan selskapet skal fremstå rent visuelt, og utviklet logo som i størst mulig grad skal gjenspeile bedriftens profil og image.

Vi lever i en tid hvor det er nærmest en overflod av varer og tjenester, og det er mange beviser for at når innkjøpere skal gjøre sitt valg er kvaliteten på leverandøren det mest avgjørende. I den forbindelse er det gjennomført flere undersøkelser som konkluderer med at selskapets image og profil er særdeles viktig for omdømme og inntrykk.

Den image og profil som selskapet står for er synlig for all vår kontakt med marked, samarbeidspartnere og omverden ellers.  Derfor er det viktig at dette kommer på dagsordenen og blir gjenstand for grundig gjennomgang.
Selskapets image og profil skapes av mange forhold, og blir ett resultat av hvordan man fremstår innenfor språkbruk, bekledning, logobruk, serviceytelse, lokaler, biler og andre forhold som er synlig for selskapets omgivelser. Således er dette særdeles viktig for selskapets merkevarebygging.

Når ett selskap skal bygge sin image og profil er det på følgende tre forhold det må settes fokus, og fastsettes regler og rutiner:
Språkbruk og servicegrad
Intern kulturbygning
Visuell synlighet

Profilering handler om å konkretisere visuell synlighet, og gjennom profileringen skape en ønsket image. Innen de fleste bransjer er det skapt visse normer og forventninger til hvordan profilen skal være. Eksempelvis ser vi en vesentlig forskjell på en selger innen finans i forhold til en selger innenfor byggevarer. Ett annet viktig element i denne forbindelse er at den selgende part bør tilpasse seg den bransjen de til enhver tid henvender seg til. De fleste som har erfaring med salg er vel enig i at det kan være ødeleggende for salget å komme i dress til bilverkstedet.

Det viktigste er at selskapet bestemmer seg for sin profil og image gjennom å ta stilling til om de ønsker å fremstå forretningsmessig, uformelle, sporty eller en annen stil som gjenspeiler ønsket image.

Profilering skaper image – god image skaper troverdighet – troverdighet skaper kunder